Oturum Aç

 Öğrenci Eğitimi


Öğrenim Amacı:

Bu stajın Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahinin genel ilgi alanlarını tanıtma, temel alanları konusunda bilgilendirme yapılmasıdır. Staj boyunca öğrencilere yanık-donma ve kronik yara gibi farklı yara konularını öğretilir, yaranın çeşitlerinin tanınması ve tedavisi ile ilgili temel konularda bilgilendirme yapılır, dudak damak yarığı ve diğer konjenital anomalilerin tanınması ve hasta yakınlarının yönlendirilmesini doğru şekilde yapılmasını sağlamak için bilgilendirilir, baş-boyun bölgesinde travmalı hastaya yaklaşımı, yumuşak doku yaralanmalarında ve yüz kırıklarında tanı ve tedavi prensiplerini öğretilir ve bu tür hastalarda acil müdahaleyi yapabilecek duruma getirilir, el yaralanmaları konusunda yaralanma ve ampütasyonu tanıma, ampute parçaların uygun nakli öğretilir ve ezilme yaralanmaları tanıma, komplikasyonları önleyici tedaviler konusunda bilgilendirilir. Ayrıca, öğrencilere greft ve fleplerin temel prensipleri, bası yaraları ve lenfödem, deri tümörleri, yanık sekelleri tanı ve tedavileri, estetik cerrahinin ana ilkeleri konusunda bilgilendirme yapılır. Pratik uygulamalarda ise yara iyileşmesi ve yara tedavisinin temel kavramlarını öğretmek ve basit sutur atabilmeyi sağlamak, basit yumuşak doku apselerine müdahale edebilecek  ve pansuman uygulamalarıyla yara bakımını yapabilecek hale getirmek amacını taşır.


Öğrenin Çıktıları:

1.       Hastadan öykü alabilir

2.       Yara iyileşmesini izleyebilir

3.       Yara bakımı yapabilir

4.       Sütür atabilir ve acil basit kesileri sütüre edebilir.

5.       Diyabetik ayak ve bası yarası gibi kronik yaraları önleyici bilgileri aktarabilir ve bakımlarını yapabilir

6.       Yanıkları ve derecelerini tanıyabilir, acil müdahalesini yapabilir ve sevk edebilir

7.       Baş-boyun ve yüz kemik kırıklarını tanıyabilir, sevkini ve acil müdahalesini yapabilir

8.       El yaralanmasını tanıyabilir, ampute parça taşınması kurallarını bilir ve sevk edebilir

9.       Yarık dudak-damak deformitesini tanıyabilir ve aile yönlendirmesi yapabilir

10.   El anomalileri, vasküler malformasyon , baş-boyun anomalileri, gövde anomalilerini tanır ve yönlendirme yapabilir


Dersler

1.       Yanık, Yanma ve Donmalar

2.       Yüz Kırıkları

3.       Kompartman sendromu

4.       Crush Yaralanmalar

5.       Doğumsal Anomaliler

6.       Kopan uzvun taşınması

7.       Yarık dudak ve damak

8.       Deri Yaralanmaları

9.       Yara bakımı ve pansuman

10.   Dikiş atabilme ve alabilme